Vi har nå satt sammen program, et bra og aktuelt program etter vår mening. I sist Bondevennen var det intervju med leder i Rogaland sau & geit hvor de omtaler møteserie fram mot lamming hvor dyrevelferd var satt i «høysetet». Sånn apropos… På «vårt» møte omhandler alle teamene dyrevelferd i form av tilsyn og oversikt i beitesesongen, dyrevelferd /lover og regler og gode råd , og til slutt fokus på kopplam og opplegg på dette. 

 

  • 19.00-19.10       Velkomment til vårmøte
  • 19.10-20.00       Findmy. E-bjelle og merverdi av sporing v/Marit Mjøen Solem
  • 20.00-20.45       Servering
  • 20.45-21.25       Mattilsynet v/Marie Skavnes. Dyrevelferd i høysetet
  • 21.25-21.50       Opplegg med kopplam v/Thor Håkon Berget

Oppsummering og avslutning