Årsmøtet i Rogaland Gjeterhundlag blir på Bokn Arena kl 11.00

Velkommen!

Saker til behandling kan sendes inn til styret i RGL på rogaland.gjeterhundlag@gmail.com innen 9. januar 2024.