Fylkeslaget sitt gjeterhundlag:

Rogaland Gjeterhundlag


Lokale Gjeterhundlag under fylkeslaget:

Haugaland Gjetarhundnemnd