Det blir instruktørkurs med Jo Agnar Hansen etter alle solemerker i februar 2020. I den forbindelse har vi bedt lokallag å melde inn evt. kandidater til nye instruktører. Også enkeltpersoner som ønsker å bli instruktør kan sende søknad. 

De som evt. ønsker å bli instruktør må sette godt inn i "Mal for instruktørutdanning", og må også tilfredsstille kravene som stilles der; 

  • Medlem i NSG
  • Være foreslått av fylkeslag eller lokallag
  • Villig til å være aktiv instruktør og vidareutvikle seg gjennom oppdateringskurs i fylket. 
  • Ha trent sin egen hund til godkjent prøve i kl 2 


Kandidater sender:
Søknad, anbefaling fra lokallag og dokumentasjon på at kravene over er dekket.  Søknaden må sendes på e-post innen 13. november 2019.