Samlingen foregår på Nortura Forus, lørdag 21. mai.  Representanter fra styrer i alle lokale gjeterhundlag og -nemnder, samt lokale sau og geit-lag som ønsket mer info om gjeterhundarbeidet i fylket, er invitert. 

Samlingen er kommet i stand gjennom støtte fra Rogaland Sau og geit.  

Her er programmet for dagen