Gjeterhundrådet har nå følgende sammensetning:

Representanter:

1. Oddbjørn Kaasa (leder), Myran, 7530 Meråker     t. 995 55  588                            oddbjorn@tegotunnel.no

2. Håkon Skjærvold, Neppelberg, 8890 Leirfjord        t. 75 04 89 67 / 917 07 630      haaskj@hotmail.com

3. Anne Kari Veikleenget, Ruste, 2640 Vinstra            t. 61 29 13 61 / 416 90 770      anne_kari_v@hotmail.com

Vararepresentant:

1. Arne Johannes Loftsgarden, 3690 Hjartdal             t. 994 31 444                             ajl@nopro.no

Sekretær: Cathinka Kjelstrup, NSG, t. 416 77 608, e-post: Cathinka.Kjelstrup@nsg.no