NSG har sendt ut forespørsel etter arrangører til NM i bruk av gjeterhund for de kommende årene.  Det har ikke vært kamp om beinet for å få lov til å arrangere de siste årene.  I 2020 påtok Rogaland seg oppgaven, med Rogaland gjeterhundlag som styringsgruppe for NM-komiteen.  Møre og Romsdal har søkt om og fått innvilget å arrangere NM i 2021. 

Hå gjeterhundnemnd, som er tilknyttet Sør-Jæren Sau og geit, fremmet søknad om å arrangere NM i bruk av gjeterhund i 2022 til RGL i februar.  RGLs styre støttet søknaden, og sendte den videre til Rogaland Sau og Geit for endelig beslutning om søknaden kunne sendes inn sentralt. RSG tilsluttet seg søknaden, og den er nå sendt inn til NSG for avgjørelse i Gjeterhundrådet.  Ettersom det har vært få søknader, bør det være lov å ha forventinger til at søknaden blir innvilget.

Leder i Hå gjeterhundnemnd, Jarl Nord-Varhaug, forteller at de er spente på om søknaden blir innvilget. De har så smått begynt planleggingen, og vurderer ulike arenaer. 

- Ettersom NM kommer etter slåtten har vi flere mulige alternativ. Hvis søknaden blir innvilget, setter vi fart på tableringen av en NM-komité og på selve planleggingen, forteller han.  

Gjeterhundrådgiver i NSG, Karianne Kjelstrup forteller at søknaden blir satt på agendaen for rådsmøtet som skal avholdes i mars.