Prøven går i klasse 3, og i denne runden er det kun 40 plasser per prøve.
Forhåndspåmelding kan skje ved å følge

denne linken