Vedtektene ble lest gjennom, og årsmøtet fikk komme med innspill og spørsmål. 

Fatland gikk gjennom vedtektene i forkant av årsmøtet, uten merknader. Noen vesentlige endringer er målgruppa for Fatlandcup, som tidligere har vært Rogaland, Hordaland og Vest-Agder. På grunn av sammenslåinger av fylker er dette nå endret til Agder, Rogaland og Vestland fylker. 

Det er også kommet en tydeliggjøring av ansvarfordelingen mellom ansvarlig arrangør av FM (Rogaland gjeterhundlag, jf. Dreiebok for gjeterhundprøver) og samarbeidsarrangør. 

Det er også nedfelt hvilke premieringer som skal gjennomføres på både FM og Fatlandcup, og kriterier for tildeling av årets unghund er blitt befestet. 

Vedtektene ligger i menyvalget til høyre under Gjeterhundprøver-->Fatland cup-->Vedtekter / -->Fylkesmesterskap-->Vedtekter.