Årsmøte på Landbruketshus torsdag 13/2 kl.20.00. Odd Eirik Steen Nortura og Erna Wensink kjem.

Saker:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Val av møteleiar
  3. Årsmelding
  4. Rekneskap
  5. Innkomne saker
  6. Val

Styret:
Leiar: Gaute, på val
Kasserar: NSG Alv på val
Kasserar: veraring, Aksel
Veraringkontakt: Per Sigve på val
Skrivar: Trond
1. varamedlem: Harald, på val
Revisor NSG, Elise Lunde på val
Revisor veraringen, Anna Lauvsnes
Valnemd Ove Geir Vestbø, på val og Solfrid Skadsem