Over 50 sauabønder hadde møtt opp for å få fagleg påfyll. Og det fekk dei, både frå Atle Domke om utfrdringar med snylterar, praktisk stell av ein sauaflokk i Norgestoppen av Arnhild Skjørestad og medlemsfordeler hjå sau og geit av Asbjørn Haga

http://www.nsg.no/getfile.php/Fylkeslag/Rogaland/Dokumenter/Sauem%C3%B8ter%202012%20januar%20plakat.pdf