arbeidsplan
Møte Dato Hvor Evt.
Vårmøte 7. mars

Terje Grødem

garborgvegen 262, Bryne

19.30.

Maiken Gravdal blir med å snakker om doktorgraden sin på resistente snyltere.

Gjeterhundkurs august Sven Kverneland Mer informasjon kommer
potetfestivalen 20-21 september Bryne  
kåring 28. september Coop Prix Undheim Ønsker beskjed fra alle som skal kåre lam hvor de vil kåre. 
Slaktekurs 3. oktober Ståle Fjermestad Påmelding. Vi har plass til alle både de som har med egne dyr til slakt og de uten.
Haustmøte  12. november Vestly gamle skule?

Satser på å invitere landbrukskontoret og en regnskapfører.

Tar innspill til jordbruksforhandlingane også.

Regionmøte med Sør - Jæren 26. november Vestly gamle skule For inviterte.
pakkemøte januar   Styret gjør klar årsmeldinger og kjører dei ut.
Årsmøte 2025 30. Januar