7. mars 2024 behandla Time kommune søknaden frå Time sau og geit om støtte til revepremier. 
Støtten ble innvilget. 

Time sau og geit får 250 kr pr rev skutt i Time kommune mellom 15. juli til 15. april. 
 

Mer om saksgangen kan du lese på Time kommune sine nettsider: 

https://www.time.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=1100023828&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=2541&