Programmet for kvelden omfatter også innlegg ved : 

Terje Wester, konsernsjef  Fatland
Eva Ueland, Madla Handelslag: Kundens valg!
Ivar Alvestad, Nortura salg: Framtidas lam!
Rapporter fra slakteriene ved Rolf Varhaug, Nortura,  Berit Pettersen, Fatland og Georg Fredrik Ueland, Prima Jæren

Alle er velkomne.

 Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
  2. Valg av to til å skriva under møteprotokollen.
  3. Årsmelding 2011
  4. Rekneskap.
  5. Apotekavtalen
  6. Veraformidling fra Time veraring, erfaringer og anbefalinger
  7. Skotpremie rev. Forslag fra styret om skotpremie for rev i 2012:  Kr. 500,- pr rev skutt i Time
  8. Innkomne saker.
  9. Ny hjemmeside på internett under RSG- NSG.
  10. Valg: