Terje Wester hadde også ordet om markedsituasjonen og status hos Fatland A/S. Tradisjonen tro hadde også Fatland, Prima og Nortura sin informasjon om fjorårets sesong ved henholdsvis Georg Fredrik Ueland, Berit Pettersen og Rolf Varhaug.

Etter en god middag og ”godt drøs” ble det delt ut blomster til våre to æresmedlemmer Jesper Eikeland og Torstein Tunheim. Det fekk også de som gikk ut av styret, i tillegg til denne populære håndmalte koppen vår. Disse var Nils Eirik Hinnaland, Idar Egeland og Geir Nielsen.
En stor takk til Geir Nielsen for den gode jobben han har gjort som leder i 4 år. Hans engasjement for nettsida, apotekavtalen og medlemsverving har vært stor.

Under møtet ble det også delt ut flotte håndmalte tallerker for de beste dyra fra kåringsdagen i høst (2011). I den forbindelse ble det hele 3 tallerker til Ellen Karin Gudmestad.

Premiering av beste værlam, dommerpoeng:
Beste NKS : 201140720; 10-10-10- 9 eier: Idar Fjermestad
Beste Kvit Spæl: 201141639; 9 -8 -8 -10 eier: Ellen Karin Gudmestad
Beste Farga Spæl: 201141637; 9-9-8-9-10-9-9 eier: Ellen Karin Gudmestad
Beste Kjøtvær: 201140881; 15-15-10-10-9 eier: Gunnhild og Eivind Prestegård
Beste Ryggja vær: 201140858; 8 -9 -10-10 eier: Leonard Høyland
Beste Fuglestad Brokete: 201141633; 9 -9 -9 -8 -10 eier: Ellen Karin Gudmestad
Beste Suffolk: 201141604; 8 -8 -8 -8 -8 -9 eier: Geir Nielsen

Æresmedlemmene Torstein Tunheim t.v. og Jesper Eikeland får blomster av Maria Undheim

 

Premiering av værer
Fra venstre ses
Idar Fjermestad, Ellen Karin Gudmestad, Leonard Høyland, Eivind Prestegård og Geir Nielsen

 

Geir får kopp : Jone Lende til venstre og Geir til høgre

Slakteria får blomster
Fra venstre ses Georg Fredrik Ueland, Prima,Berit Pettesen, Fatland og  Rolf Varhaug,Nortura.