Kan de som har fått nye mail-adresser sende dem til oss, slik at vi kan legge dem inn i systemet vårt?

Send ny mail-adresse til:
time.lokallag@sauoggeit.no
eller SMS til 480 33 033.

Styret.