Ullcontaineren fra Nortura står fortsatt hos Livar Nedrebø i Høylandsvegen 154 på Lye.
Ulla må imidlertid leveres innen søndag 10. november
Livar Nedrebø har telefon 916 25 383.

Styret