Tradisjonell mat, utlodding, premiering og saker som medlemmane vil ta opp.
Geir Nielsen frå BLS snakkar om førebuingar til lemminga.
Årsrapporter frå slakteria:Siri K. Haugland, Nortura, Berit Pettersen, Fatland og Georg Fredrik Ueland, Prima.
Toril Undheim informerer om aktuelle saker og siste nytt frå RSG.
Terje Grødem leser stubber skrevet av Torvald Tu.

 Alle er velkomne.