Kursa er et samarbeid med Fatland, Prima Jæren og Nortura og passer for alle som driver med sau eller som ønsker å starte opp med saueproduksjon. Det blir lagt opp til 3 samlinger, fra vinter til haust, med første samling i slutten av februar- begynnelsen av mars. Vintermøtet vil arrangeres innendørs, mens vårmøtet vil bli arrangert som en markvanding i mai. Siste samling blir i september/oktober. Første samling blir:

  • Strand – Onsdag 27. februar kl. 19.00-22.00
  • Hå – Torsdag 28. februar kl. 19.00-22.00
  • Ombo – Tirsdag 5. mars kl. 19.00-22.00
  • Årdal – Torsdag 7. mars kl 19.00-22.00

Les hele invitasjonsbrevet...