I linken nedunder, til nettsidene til Mattilsynet, finner du mer orklaring om saken:

http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fotrate/fotraate_paa_sau_i_rogaland.20006