Besetningen med smitte har kjøpt indeksværer fra væringen i Nord-Rogaland og en værring i Midt-Rogaland. Disse blir nå båndlagt, undersøkt og prøvetatt. I tillegg beiter besetningen i ett område hvor det tidligere har vært tilfeller av fotråte, disse vil også bli båndlagt og undersøkt. Naboer og andre livdyrkontakter undersøkes også. Det vurderes i hvert enkelt tilfeller hvorvidt en selgerbesetning blir definert som kontakt, faktorer som tas i betraktning er alder på væren, fotbading og om smitte påvises i ett nytt område slik som nå. Her er det kjøpt indeksværer og da blir den delen av ringen som har sirkulert disse værene kontakter. Når vi oppdager smitte i et nytt område er det viktig å følge opp alle kontakter for å stoppe smittespredningen og få best mulig oversikt. Derfor undersøkes alle selgerbesetninger uansett fotbading eller ei i dette tilfellet. Erfaringen fra Midt-Rogaland og Aust-Agder gjør også at det vil bli innhentet informasjon om og til dels fulgt opp kontakter til tidligere livdyrimport. Genetiske analyser av fotråtebakteriene indikerer at smitten som har forårsaket fotråteutbruddet sannsynligvis stammer fra Danmark. Vi vet ikke dette, men finner grunn til å undersøke dette nærmere. Hensikten med undersøkelse av kontakter er å kartlegge og stoppe smittespredningen og skaffe kunnskap om hvordan smitten spres. Det er for tidlig å si noe om hvor smitten kommer fra i dette tilfellet.

På grunn av nært forestående lamming undersøkes så mange som mulig av besetningene vi har oversikt over nå denne uka. Dyra tas ikke inn i snumaskinen, de settes på rompa som ved klipping. Prøvesvar vil foreligge i løpet av 1-2 uker, dvs uke 8 eller uke 9. Dersom smitte påvises vil besetningen bli kontaktet per telefon, negative svar gis med sms. Alle besetninger som er båndlagt vil bli undersøkt på nytt enten til våren eller høsten før oppheving av båndlegging vurderes av Mattilsynet.

Vi forventer ikke høy forekomst av fotråte i nord-fylket da vi har en god del informasjon om området fra tidligere, både i form av kliniske undersøkelser og analyser av prøver fra både i 2008 og senere. Likevel ser vi alvorlig på situasjonen og ønsker å få best mulig oversikt så raskt som mulig slik at videre smittespredning kan stoppes.

Vi tar sikte på å arrangere informasjonsmøte senere dersom situasjonen tilsier det.

Synnøve Vatn
Prosjekt Friske føtter
www.fotrate.no<http://www.fotrate.no/>