Markedsrådet i norsk sau og geit har utviklet en knallbra opplegg for å få kjøtt inn i skolen.

Disse fantastiske produktene vi produserer hver dag må bli en del av hverdagsmaten.

Mål:
• Målet med konseptet «Kjøtt i skole» er å øke kunnskapen blant unge om våre produksjoner
og produkter slik at de i neste omgang etterspør det. Slik blir de også ambassadører for
næringen.
• Gi våre fylkes- og lokallag et verktøy til å bruke i deres lokale skoler, til å spre kunnskap og
fortelle de gode historiene.
• Gi utgangspunkt for konkrete opplegg på skoler rundt i landet.  

Trykk her for å lese mer.