RSG har fokus på å auke salg av lam, og vil derfor minne om oppfordringa til lokallaga om grilling av lammeprodukter i slutten av mai. Meininga er å stå ved butikk eller andrte stader der ein treff mange som i framtida vil kjøpe og ete meir sau og lam. 

Lokallaga kan ta kontakt med slakteri  for å få lammekjøtt til ein rimelig pris til grillinga. Lokallaga sender informasjon til RSG etter grillinga og kan få refundert 500 kroner. 

Me utfordrer lokallaga til å ta tak i dette og sette fokus på hvilket fantastisk produkt lam er.

Lykke til :)

Helsing styret i RSG .