Kjære lokallag i Rogaland Sau og Geit!

Hausten 2012 gjennomførte me eit nytt vaksineprogram mot den såkalla "Kattasmittå", Toksoplasmose. Tilbakemeldingane frå sauebønder som var med har vore særs gode, og dei fleste har meldt seg på til ein ny runde. Bønder eg har ringt til i ettertid snakker om store jevne lam, svært få tomme og lite kasting. Me har derfor bestemt oss for å bestilla inn nye dosar som vil bli levert frå New Zealand via Nederland i byrjinga av Oktober. Firmaet som produserar vaksina har det travelt så me må ha eit tilnærma nøyaktig anntall så raskt som mogleg. Alle som eg ikkje har snakka med men som er interessert i å være med på dette bes ta kontakt på epost eller mobil seinast 23. Juni.

Prisen pr dose var 50 kr i fjor (eksl. moms og køyring), og vil truleg bli det samme i år og.

Mvh

Dyrlege Vidar Nedrebø
Mobil 41642502
Epost: dyrlegevidar@gmail.com