Dark Overlay
Gjeterhund på sauesank

Velkommen til Sogn og Fjordane Gjeterhundnemd