Sakliste:

 1. Val av møteleiar
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Val av to til å skrive under møteboka
 4. Årsmelding 2014
 5. Rekneskap 2014
 6. Valg etter vedtektene
 7. Matpause
 8. Fagleg innslag ved Vidar Heggheim. Tema: Erfaringar med ulv i beiteområda sist sommar. Korleis handtere media i ein slik situasjon. 
 9. Høyringsframlegg til jordbruksavtalen 2015
 10. Årsplan 2015
 11. Premieutdeling: Beste NKS og Sjeviotværar