Der aktuelle tema vert diskutert. Det kjem til å vera fokus på å drive klimasmart, som i praksis betyr at ein må driva god og lønnsam gardsdrift. Dette er ein god moglegheit for deg som ynskjer å optimalisere drifta ved å hauste gode erfaring frå andre deltakara, og få fagleg påfyll frå landbruksrådgjevarar. Rådgjevinga vil verta gjennomført i mindre grupper på 5-12 personar, og det blir lagt stor vekt på erfaringsutveksling. Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom NSG og Vestland bondelag.  Inngangsbilletten til prosjektet er kostnaden av ein grovfôranalyse. Det kan variere men anslått pris er 1000-1500 kr +mva. Pris vil variere etter laboratorium og type analyse ( minstekrav er standard + mineral). Det er avgrensa med plass, 50 stykk. Fyrstemann til mølla prinsippet.

Påmeldingsskjema finn du her:

https://online3.superoffice.com/Cust26758/CS/scripts/customer.fcgi?action=formFrame&formId=F-3hSrlH1s