Bukken Staut, 3/4 fransk, 9 for eksteriør, 248 g tilvekst/dag
 
 
Samuel J Førde`minnepokal - beste 1. pr geit - kropp og jur.
Når du får bukkekjea kåra, må du hugse å mønstre di beste geit.
Ta og eit bilde og send til sekr.sognogfjordane@sauoggeit.no