Her finn du ei oversikt over beitelaga i Telemark. Antal medlemmer, kor mange dyr som er sleppt og tapt i kvart lag.