Som en del av studieringen til ØSG ønsket vi i TOS å være med på  3. møte

Det blir onsdag 2. mars kl 19 på Kirkeby Grendehus, Eidsberg
Program:
Lamming og beiteslipp
Visning av film om lamming
Utstyr, som bør være klart til lamminga setter i gang
Lamminga.
Lammingshjelp.
Hva gjør vi og hvor lenge skal vi vente før vi gjør noe
Sjukdommer i forbindelse med lamming
Beiteslipp. Når kan man slippe ut lamma og hva bør man tenke på for å unngå problemer og sjukdommer på lamma?