Hos: Rita Krog og Thor Arve Granli

Tema: Besøk i det nye sauefjøset til Thor Arve.
Thor Arve forteller om driftsopplegget og om endringene.
(Nå er ungdyr snart på plass)

 

Sted : Bergbråteveien 14
1870 Ørje