Prøven ble avholdt hos Helge Aas i Eidsvoll og den måtte flyttes dit på relativt kort varsel. Så vi må rette en stor takk for at vi kunne ha den her på en noe ugunstig og travel tid.
Prøven var på Norsk Kvit som var nylig sanket inn fra skogen. Dette gjorde at de var vanskelige å få inn i kveet da tiden ble knapp for innkjøring før FM.


 Sauen beveget seg fint for hund, men som vanlig med NKS så var det viktig og ikke trykke for hardt på eller være for passiv, da de fort kunne spre seg. 
Det blir da vanskeligere å være på linjen og treffe porter. I tillegg så øker faren fir at en ville prøve å trekke inn i skogen som var nære.
Den som gjorde det best for dagen var Anne og Bet som fikk 97 poeng og ble fylkesmester. På andre plass kom Sissel med Storm (84 poeng). Tredje plassen gikk Til Hege Andersen med Ted (82 poeng) og dermed også beste unghund.
Det ble ingen nye godkjente hunder denne gangen i kl 1

 Til slutt må vi rette en stor takk til de som var med å hjelpe til slik at det var mulig å gjennomføre prøven. Det ble mye gåing da det var et stykke fra utsetterkveet til pålen .