Ole Fjeldberg (t.v) sammen med Magnus Økern (midten) og Hans Hoff under en utstilling på 1960-tallet.

«På møtet hos Magnus Økern den 9-11-1954 blev det besluttet å danne Nannestad Saueavlslag. Ideen blev fremlagt av Hans Hoff, og interessen blev stor for tiltaket».
Slik starter protokollen fra stiftelsesmøtet for det som i dag er Nannestad Sau og Geit.

Her kan du laste ned jubileumsberetningen
som ble laget til 50-årsjubileet.