Først var det representantskap tirsdagen etterfulgt av landsmøte onsdag og torsdag. Håvard Semb representerte Akershus på tirsdagen, og Kjetil Fagerlund kom til landsmøte. Fylkene har 2 utsendinger per 300 medlemmer.

Håvard Semb og Kjetil Fagerlund fra møtet

Innlegg fra Sylvi Listhaug

Landbruks- og Matministeren holdt åpningsinnlegg i starten på landsmøtet. Det var rom for spørsmål etterpå og mange hadde forberedte innlegg. Det var fokus på forvaltning av rovdyr og det kom innspill fra salen på at vi ikke kunne sammenligne rovdyrtap med 2013, som var et tragisk år for flere bønder. Sylvi konsentrerte seg også om at sauebrukene skal bli større og bedre, og nevnte blant annet at selvom tilskuddet har blitt mindre så har slakteoppgjøret blitt større.

Sylvi Listhaug på talerstolen

Revisjon av lovene

Den største saken på landsmøtet i år var revisjon av lagslovene. Det ble her gjennomgått mye, og kritisert mye. Flere var oppe for å ha kommentarer, og i første omgang ble det gjennomgått på representantskapsmøtet. Her fremmet noen av de store fylkene at de ønsket landsmøte årlig i stede for annenhvert år. Dette forslaget ble stemt over og fikk mindretall. Alle paragrafene ble gått gjennom en for en, og det ble først kommentert, og så stemt over. Noen ble endret på, og andre ikke. Tidsfrister ble forlenget for at saker skulle gåes nøyere igjennom før de ble presentert på et landsmøte blant annet.

Det nye lovverket vil bli publisert på NSG sine sider HER når de er ferdig redigerte etter møtet.

Gjeterhund

Det var egen sak sendt inn fra gjeterhundrådet om gjeterhund. Det var ønsket med krav om DNA test og GP på foreldredyr for å få registrert Border Collie valper i NKK. Dette ble vedtatt. Mer om gjeterhund finner du HER.

Valg

Leder: Tone Våg, 2 år.

Nestleder: Ove Holmås, 2 år.

Styremedlemmer:

Pål Kjorstad, Tone Edland, Anne Kari Leiråmo Snefjellå, Sigurd Vikesland og Kjell Erik Berntsen (ny), alle på 2 år.

Bak fra venstre: Kjell Erik Berntsen, Ove Holmås, Pål Kjorstad, Sigurd Vikesland. Foran fra venstre: Sigmun Skjæveland, Anne Kari Leiråmo Snefjellå, Tone Våg, Tone Edland.

1. varamedlem: Terje Benjaminsen

2. varamedlem: Odd Bjarne Bjørdal

3. varamedlem: Torill Undheim (ny)

Ordfører: Sigmund Skjæveland

Varaordfører: Ragnhild Sæle

Geiterepresentanter i representantskapet:

1. Atle Aronsen (ny), vara Håkon Gjelstad

2. Hallvard Veen, vara Astrid Tronstad Dyrkorn

3. Egil Håheim, vara Gunnar Haugo

Gjeterhundrepresentant i representantskapet:

Arne Loftsgarden (ny), vara Atle Arensen (ny)

Valgnemnda:

Leder: Olav Tiller, med vara Jarle Hauge

Nord: Magnhild Nymo, nestleder, vara Roy Mikkola (ny)

Øst: Jon Sand (ny), vara Kristin Bakke Lajord (ny)

Sør: Sven Reiersen (ny), vara Torhild Sisjord (ny)

Vest: Leif Matnisdal (ny), vara Reidar Kallestad (ny)

Andre Representanter

Det var flere fra Akershus til stede på møtet, og Helge Aas, tidligere leder, representerte Ull- og Klipperådet, Han var oppe og holdt orientering om dette helt mot slutten. Mina Sjuve, tidligere leder, stilte for Animalia og sauekontrollen. Cathinka Kjelstrup, sekretær, stilte som ansatt.