Innkallingen går med vanlig post til styremedlemmene samt 1. vara. Når oversikten over alle nye styrene i lokallagene er klar, skal vi se på måten å sende innkallingen på.