Saksliste:

Sak 1:   Godkjening innkalling.
Sak 2:   Referatsaker
Sak 3:   Oppgavefordeling Årsmelding 2012
Sak 4:   Nytt styremøte 13 des. Høyring avlsarbeide på sau i NSG
Sak 5:   Eventuelt

Styremedlemmer tar med kjøreliste for 2012.

Sven Haughom
Leder