Saksliste:
Sak20 godkjening innkaling og saksliste
Sak 21 Referatsaker
sak22 aktiviteter i haust
sak 23Eventuelt


Sven Haughom