En av raselagets hyggeligste oppgaver er å foreslå seminværkandidater til NSG. Seminværer er værer som velges ut, og som sendes til Staur gård rett utenfor Hamar, der de "tappes" for semin over flere uker. Seminværer har kun enveisbillett, og turen går til slakteriet etter at jobben er gjort som seminvær.

Det er et begrenset salg av semin fra grå trøndersau, men vi er allikevel så heldige at vi normalt får sende to værer til Staur, så også i år. Vi har benyttet de vanlige kriteriene for utvalg av seminværkandidater:
Væren skal ikke ha far, farfar eller morfar som var seminvær. Dette kriteriet er årsaken til at mange av de beste værene vrakes som seminværkandidat, og at mange mindre produsenter uten egen værproduksjon ikke får sende væren sin. 

Væren skal være kåret, og kåringspoengene danner grunnlaget for rangering av værene som følger:
1.    Totalt antall poeng ved kåring
2.    Poeng for ullkvalitet
3.    Poeng for rasepreg
4.    Poeng for bein
5.    Poeng for kropp
6.    Poeng for ull-lengde

Værene skal ikke ha 7 eller dårligere i poeng i de nevnte kriterier. Før de sendes til Staur må de bestå gentest og mædiprøve.

Vi klarer ikke å gjennomføre fysisk befaring av alle kandidater før listen ferdigstilles, men må basere bedømmingen på bilder av væren, samt uttalelser fra oppdretteren/ eieren. En kilde til usikkerhet er også at ulike kåringsdømmere bedømmer værene ulikt. Foreløpig er det imidlertid lite annet en kåringen vi har å forholde oss til.

Raselaget har prioritert ullkvalitet øverst. Noen kan være uenige i dette, i og med at ulla er dårlig betalt, og pengene ligger i slaktevekt og slakteklasse. Mange kan kvie seg i å benytte en seminvær med fin ulle og rasepreg men som er liten og spebygd. Begrunnelsen for raselagets prioritering er at ulla er en av egenskapene ved rasen som søkes opprettholdt. Det synes også å være en økende interesse for ulla fra grå trønderau de siste årene.

Vi ser imidlertid at relativt mange værer får dårligere score på ulla ved ankomst Staur enn ved kåring som værlam. En mulighet for 2022, gitt at vi får sende to kandidater, er å prioritere en seminværkandidat etter ull primært, og den andre etter kropp primært, og deretter begge etter rasepreg. Her er det ingen fasit, og kriteriene er ikke hugget i stein. Temaet tas opp på årsmøtet for å høre medlemmenes ønske.

Årets beste seminværkandidat er væren med kåringsnummer 202070211 fra Lars Flakkenberg på Inderøya, med totalt 46 poeng derav 10 på ullmengde og 9 på resterende kriterier. Raselaget gratulerer!

Hans Torsvik Ørnes fra Miland utenfor Rjukan i Telemark hadde en vær som scoret like mange poeng, og som i tillegg hadde 10 på ullkvalitet og rasepreg, men denne måtte vrakes da far var seminvær (Dueskarets Admiral).