Saksliste:

1. Registrering av stemmeberettigede

2. Godkjenne fullmakter

3. Godkjenning av innkalling og saksliste

4. Valg av to personer til å underskrive protokollen

5. Valg av ordstyrer og referent

6. Årsmelding

7. Orientering fra styret

8. Årsregnskap og budsjett

9. Vedtektsendringer

10. Medlemskontingent for 2022

11. Valg

Påmelding:

Da årsmøtet gjennomføres digitalt på Microsoft Teams må vi ha mottatt påmelding til årsmøtet innen 7. mai. Påmelding sendes til følgende epostadresse: tore.evavold@online.no

Sakspapirer blir lagt ut på hjemmesiden til raselaget: https://www.nsg.no/gra-trondersau/

Vel møtt!

Røros, 24.04.22

For styret

Tore Evavold

leder (sign.)