Kåringssted Arrangør Dataoperatører Dommere
       
Tolga/Os Tolga Sau og Geit Kjell Horten Øystein Knutsen
Lørdag 11/9 Jon Iver Jordet Audun Urset Tormod Skramstad
Kl. 10:00 Tlf.90642564    
       
Løten/Vang Ringavd. 21 Per Lindholt Øystein Knutsen
Lørdag 18/9 Øystein Knutsen   Ingeborg H. Hellem
Kl. 10:00 Tlf.48130216    
       
Ringsaker Ringsaker Sau og Geit Simen Saug Lie Terje Bakken
Søndag 19/9 Per Joar Nesthun   Ingeborg H. Hellem
Kl. 10:00 Tlf. 94813362    
       
Alvdal Alvdal Sau og Geit Toril Hårdnes Thor Aastveit
Mandag 20/9 Olav Strypet   Anja Schott
Kl. 09:00 Tlf. 95032265    
       
Romedal/Stange Romedal/Stange Sau og Geit Per Lindholt Øystein Knutsen
Tirsdag 21/9 Jorun Egner   Ingeborg H. Hellem
Kl. 18:00 Tlf. 92448477    
       
Rendalen  Rendalen Sau og Geit Tormod Skramstad Tormod Skramstad
Tirsdag 21/9 Bjørn Halvor Granrud    
Kl. 18:00 Tlf. 97774916    
       
Kvikne/Tynset Ringavd. 29 Toril Hårdnes Thor Aastveit
Onsdag 22/9 Odd Jarle Skogstad   Anja Schott
Kl. 10:00 Tlf 99248160    
       
Åmot Åmot Sau og Geit Tormod Skramstad Tormod Skramstad
Onsdag 22/9 Tormod Skramstad    
Kl. 18:00 Tlf 90834312    
       
Folldal Ringavd. 35 Per Lindholt Øystein Knutsen
Lørdag 2/10 Ingar Eide   Thor Aastveit
Kl. 10:00 Tlf 97977090    

Kåringsregler for 2021 leses her

Innmelding til kåring gjøres senest 2 dager før kåringssjået ved å logge inn som saueholder her