Verv Navn Tlf. E-post
Leder: Magne Horten, Os 932 83974 ma-hort@online.no
Nestleder: Per Lindholt, Vang 62 59 60 48 per@lindholtdata.no
Styremedlem: Ola Flaten 975 92 111 ola.flaten@nibio.no
HSGs rep: Jon Iver Jordet 90642564 jonjordet@gmail.com