Det vert prøve i klasse 1, 2 og 3. Klasse 3 vert med deling og singling. Sauen som skal brukast er NKS.

Dommar er Stein Dalland.

Dommargjennomgang kl 08:45, og fyrste start går kl 09. Klasse 3 går fyrst, deretter 2 og 1.

Stad: Gjernestunet 27.

 

Påmelding innan torsdag 12.11.20 til Kristina Jordalen, på tlf: 97563604 eller e-post: kristinajordalen@live.no

Betaling innan fredag 13.11.20 til kontonr.: 3480 17 04877, kr 250,- per ekvipasje. 

 

Det vert ikkje kafè grunna Covid-19, ta med niste.

Grunna dagens situasjon rundt Covid-19 ber me om at alle tek hensyn og held god avstand til kvarandre.

 

Velkommen!