Det blir deling på prøven - men på umerka dyr, ikkje merka som fyrst tenkt.

Dommargjennomgang kl. 09.15 og første hund starter ca. 09.30. Me starter med klasse 3, deretter

klasse 2 og klasse 1 til slutt. Me kjører deling med umerka dyr, men på grunn av lyset vil me vurdera

å kutta ut singling dersom det blir mange påmeldte. Dette blir bestemt på prøvedagen.

Kr. 250,- pr. hund betales i serveringsbua. 

 

Det blir salg av varm mat, kaker, kaffe og brus.

 

Påmeldingsfrist: Onsdag 1.november kl. 22.00.

 

Påmelding til Jan Tore Veland

Tlf: 95161637 eller e-post: jtveland@online.no

 

Vel møtt!