Referat styremøte Gjetarhundnemda  i Hordaland ,   Voss 29.11.2015 kl. 13.00

 

Desse møtte: Ragnhild Reisæter, Stein Dalland, Ivar Haug, Egil Øvstebø, Gunnar Lægreid, Audun Seilen.

 

Sak 01 – Evaluering 2015

 

 • Fagtur til Skottland med instruktørane i Hordaland 29 jan -1 febr 2015.  Flesteparten av instruktørane i fylket takka ja til å vera med på denne turen gjetarhundens vugge. Kort oppsummert vart dette ein fantastisk tur der me fekk sjå deler av eit flott land, besøkja gjetarhundfolk  med ein fantastisk gjestfrihet. Alan, Mosse og Andy vist oss forskjellige hunder og fortalte korleis dei tenkjer og legg opp treninga for det enkelte individet. Egen artikkel frå turen på heimesida.

http://www.nsg.no/hordaland/hordaland_gjetarhundnemnd//skottland-2015-article8754-3413.html

 

 • Storkurs Rosendal  mars 2015. Eit flott kurs med mange gode tilbakemeldinger. Stor takk til Ingebjørg og resten av gjengen i Rosendal for at dei stiller opp og lar oss bruka areal og sau denne helga.

 

 • Heimeside er lagt over på Nsg plattforma. Håpar me på denne måten får til tettare kontakt med sauelaga i fylket.

 

 • Prøver 2015 har vore  DP kl 1, 2, 3 Rosendal,  Dp kl 1, 2, 3 Kvam, Fm kl 3 Kvam + kl 1 og 2,  2 stk LP kl 3 

Radøy,  Dp kl 1, 2, 3 + «kids» klasseVoss,   Dp kl 1, 2, 3 + «kids» klasse Osterøy.  Tøft med ungdommane som stilte i «kids» klassen på Voss og Osterøy.

 

 • Fylkesmeister 2015 vart Stein med Jock, 2 plass Ivar Haug med Boxer,  3 plass  Sander Hindenes med Marco

 

 • Hordalandscupen 2014. Samanlagtresultat frå tre beste prøvane i klasse 1, 2 eller 3. Gjelder prøver arrangert i Hordaland.  Ekvipasjer som går ned i klasse er ikkje teljande i cupen. 

 

Resultat Hordalandscupen 2015.

Klasse 1.

1 plass Job Normann Nedrebø med Gazza, 2 plass Marianne Byrkjeland med Marsco, 3 plass Svein Haug med Sist.

Klasse 2

1 plass Ingebjørg Kjærevik med Jim, 2 plass Job Normann Nedrebø med Runi, 3 plass Lars Grønstad med Rikki. Klasse 3.

1 plass Sander Hindenes med Gael, 2 plass Stein Dalland med Mist, 3 plass Egil Øvstebø med Non.

 

 • «NY GIV» prosjektet går sin gang. Har fått ny kvalp (Hera) våren 2014. Familien på Varaldsøy deltok på kurset i Rosendal. Har gått gj.h prøve og fått bruksprov kl 1 på Hawaii.   Møteserie «ny giv» våren 2015.

Minstemann Erlend var med i  programmet «dyrevenn» på Nrk super. http://tv.nrksuper.no/serie/dyrevenn/DVDV74001115/sesong-8/episode-11

 

 • Gjetarhundoppvisning på matfestivalen i Bergen. Då bergensarane ville ha alternativ underholdning,  fylte Stein bilen med hund og sau sau og viste bruk av gjetarhund på sjølvaste Koengen.

 

 • Stein Dalland og Hamish Mitchell har deltatt på dommarkurs. Er då aspiranter og skal blant anna dømma eit visst antall prøver i lag med fadder før dei slepp til som fullverdige dommarar.

 

 • Hamish mangla formell del av instruktørutdanninga som kreves etter norske regler. Marianne organiserte dette  i anledning Rosendalkurset. Hamish Mitchell og Martin Heggelund er dermed ferdig utdanna instruktører.

 

 • Flott å registrera god driv i mange lokallag med treningssamlinger og lokale kurs.  Voss arrangerte i anledning prøven på  Voss, kurs i å gå prøver. Godt tiltak.

 

 • 9 ekvipasjer frå fylket  reiste til Kvitfjell for å delta på NM i bruk av gjetarhund. Med to i finalen og sjette  beste fylke sammenlagt vart ikkje dette så verst. Me beheldt dermed same kvote til 2016. Viktig at me gjer grep som sikrer nivå og kvote.

 

 • Nemdas medlemer har gjennom året deltatt på ein rekke møter i regi av fylkes eller lokallag.

 

 

 

 

Sak 2. Planar 2016

 

 • Storkurs Rosendal? Nemnda bestemte å ikkje kjøra tradisjonelt storkurs  i 2016.

 

 • Oppfølging av instruktørane? Martin Heggelund og Hamish Mitchell er ferdig med utdanninga og legges inn på lista over instruktørane. Avventer videre instruktørkurs i denne omgang.

 

 • Oppfølging av dommarane. Nemnda  ynskjer å engasjera dommaransvarlig meir til dommarspørsmål. Naturlig at han òg set opp dommarar til prøvane i fylket.  Ansv. Kåre.

 

 • Tiltak for å løfta kl 3 nivået i  fylket.

Konkurransekurs for kl 3 ekvipasjer som ynskjer satsa med mål om å kvalifisera seg til bl.a. Nm.

Dei som har hund og ambisjon om å forsøkja kvalifisera seg til Nm, får tilbod om å vera med her?

Ca 15 deltakara 2 instruktører. Helga 18 -20 mars 2016 ersatt av til dette.Ansv. Stein

 

I tillegg vil me prøva få til kurs for dei som ynskjer gå vidare opp mot kl 3 nivå.  Kurs fredag, laurdag og prøve søndag. Kriterier må ha godkjent klasse 1. Spør Kåre og  Sander om å vera instruktører.

Ansv.  Gunnar

 

Så vil me følje opp med kurs for dei som ynskjer gå klasse 1.  På ein av haustens  Dp vert det kurs fredag og laurdag + prøve søndag.  Ansv for kursdelen fredag kveld + lørdag.  Marianne

 

 • Effekter, jakke el.l. med gj.h reklame frå fylket. Logo?  Viss ingangsbillett? Betaler nemnda dette. Artikkel (ytterjakke, varmekjeledress, t-skjorte, vest,  caps) med tidsfrist sendes ut til lokallag og gjeterhundfolk + ut på heimesida.  

Ansv. Logo (avklarer med fylkeslaget) AudunPriser etc. Ragnhild.

 

 • Følgja opp «ny giv» prosjektet. Ansv Audun / Egil

 

 • Betre informasjonsflyt mot lokallaga.

Skaffa fram oversikt over kontaktpersoner i lokallaga. Ansv. Audun

 

 • Prøver 2016  (sjå egen sak)

 

 • Deltaking på møter, oppvisning etc. Viktig at me prøver stilla opp om me får spørsmål om dette.

 

 

Sak 03 – Prøver 2016 (Dato og arrangør legges bl.a. ut på terminliste NSG innen 1 april)

 

 1. Dp kl 1-2-3 Austrheim.  Ansv. Kåre Marøy / Per Kristian Løvmo
 2. 2*Lp kl 3 Romarheim slutt av aug. Ansv. Stein Dalland
 3. Fm kl 3 (+ kl 1 og 2)   2. okt. Ansv. Etne Sau og Geit
 4. Dp kl 1–2–3 Eidfjord (Kurs fredag kveld +) lørdag + prøve søndag (<kl 3 nivå)) Ansv. Gunnar.
 5. Dp kl 1–2–3 Rosendal Kurs fredag kveld + lørdag + prøve søndag) (kl 1 nivå) Ansv Ingebjørg Kjærevik.

 

For å sleppa gå å «tigga» premiar, prøver me få til slik at  om ynskjeleg effekter m/logo kan brukast.

 

 

Sak 04  - Hordalandscup 2016

Viderefører Hordalandscupen i kl 1 og 2.  Tre beste prøvane i kvar klasse vert teljande. Vinnar kvar klasse vert premiert med bilde av førar med hund.

Følgja opp dei yngste talenta våre? Tilbyr open klasse opptil 16 år på Dp Austrheim, Eidfjord og Rosendal.

 

Sak 05 – Uttaksregler NM 2016

Sum av tre beste / fullførte prøver. (brudd gjev ikkje poeng)

I tillegg til Landsprøver og Fylkesprøve vil me òg prøva øyremerka prøver internt i fylkes som uttaksprøver. (Dette betinger at prøvane har eit representativt nivå) (Kjem tilbake på dette når prøver er satt opp)

For Lp. brukes plasspoeng frå beregningsmodell LP. For FM og DP brukes beregningsmodell som starter på 1 plass = 30poeng, 2 plass =26poeng, videre 23, 20, 17, 14, 11, 8 , 7, 6, 5, 4, 3, 2 ,1.  

Om lik poengsum, vil fylkesprøve gå framom.

Plass på landslaget gir ikkje automatisk NM plass.

 

Sak 6 - Etablera fast ordning på årsmøtet i HSG. Nemda ynskjer etablera fast ordning der siste fylkesmeister vert heidre med premie og gode ord på årsmøtet Hsg.  Tanken er å få etablert fast logo og kjøpa inn sett premier med denne på, og at gravering tas etter kvart som det trengs. Kan då òg brukast til ordinære premier kun med logo.  Ansv. Audun

 

Sak 7 – Heimesida er lagt over til Hsg plattforma.  Gode tilbakemeldinger tyder på at den fungerer godt.  Prøva å ta vare på stoff frå gammal heimeside og legge dette til i arkiv ny side.

Ansv: Ragnhild, Evelyn.

 

Sak 8 – Budsjett.  Budsjett skal settes opp og avklares med styret Hsg. Bl.a. òg  videreføring «nm» konto.

 

 

 

Gjetarhundnemda i Hsg

Audun Seilen, ref