Hordaland Sau og Geit                             

 

 

 

 

 

 

Referat styremøte torsdag 27. september 2018.

Stad: XL Bygg Tverberg, VOSS

 

 

Desse møtte: Reidar Kallestad, Kjetil Rødland, Arnt Bakke, Oddmund Hildal og Tor Arne Sandvik.

Ola Steinsland hadde meldt forfall.

Leiarar i nemnder HSG var ikkje kalla inn.

 

           Sak 49/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Godkjent

 

           Sak 50/18 Godkjenning av referat styremøte 10. mars 2018

                 (vedlegg referat styremøte 10. mars 2018)

Vedtak: Godkjent med marknad, feil dato referat styremøte 27. juli 2018.

 

Sak 51/18 Orientering saker

  • Marknadssituasjonen for sau/lam:

Reidar orienterte: Treg marknad for sau lam går pr. dato bra med marknadsdekning kvar veke så lagt denne hausten. Er godt utval i butikk på lammekjøtt.

  • Omsetningsavgift sau/lam:

Er svær uheldig at det blir endring midt i lammesesongen. Dette var eit nødvendig tiltak i forhold til lagersituasjonen.

  • Arbeid med geita: Tor Arne orienterte frå arbeidet som blir gjort i forhold til dei som har "kjøttgeit". Er stifta faglag som arbeider med import av  nytt avlsgenar i lag med NSG. Arbeider og med avlsbesetningar i kvar region.

Sak 52/18 Leiarmøte 26.-27. oktober – endeleg program

Gjennomgang av program for leiarmøte 26.&27. oktober der det meste nå er på plass.

Vedtak: Sender ut program og frist for påmelding i veke 40. Det blir også invitert gjester til samlinga.

Så program for påmelding og pris.

 

Sak 53/18 Julebord

Gjennomgang av fagtur m/julebord 14. – 16. desember so i år går til Suldal i Rogaland med overnatting på Ryfylke Fjordhotell.

Karluf fekk i oppgåve og finna gardsbruk eller andre mål som gruppa kan besøkja.

Det blir sett opp bus tur/retur Arna/Suldal via Stord/Ølen og deretter til Sand.

For dei som kjem frå Voss kan reise til Arna og bli med busse derfrå. For dei som kjem frå Hardanger/Etne kan bli med bussen frå Ølen.

Program og påmelding blir lagt ut på heimesida i veke 41.

 

Sak 54/18 Val  av medlemer til div utval

Det var komme inn forslag frå ein del lokallag og vereringar med forslag på personar i diverse nemnder.

Vedtak:

Avlsutvalet:

Ny for 3 år Mons Kjetil Vevle

1 vara:

 

Gjetargundutvalet:

Ny for 3 år Jan Tore Veland

1 vara:

 

Beiteutvalet:

Vedtak: Står uendra fram til 2019 då det er usikkert om utvalet vil bestå i det nye "Vestland"

Så oppsett under.

 

Beiteutval

Valt år

På val

Kjetil Skjervheim

kskjervh@online.no

2017

2019

 

Ole Johan Eidsnes

Ole@eidsnes.org

2016

2018

Gjelder ut 2018

Observatør for HSG Reidar Kallestad

Reidar.kallestad@online.no

2017

2018

Gjelder ut 2018

 

 

 

 

 

 

Avlsutval

 

 

Namn

Valt år

På val

Tore Atle Sørheim - leiar

2016

2019

Ove Holmås

2017

2020

Mons Kjetil Vevle

2018

2021

  1.  

2018

2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Gjetarhundnemda

Namn

Valt år

På val

Ivar Haug –leiar

2017

2020

Stein Birger Dalland

2016

2019

Jan Tore Veland

2018

2021

  1.  

2018

2019

  1. 2. vara Egil Øvstebø

2018

2019

  1. 3.vara Ivar Sekse

2018

2019

 

 

Sak 55/18 Repskapsmøte i NSG 15.-16. oktober.

Vedtak: Til rep. møte NSG reiser Reidar med Kjetil som vara.

 

Sak 56/18 Invitasjon til leiarmøte i Rogaland sau og geit

Vedtak: Dette møte blir ikkje prioritert av HSG på grunn av mange møter i Fylke.

 

Sak 57/18 Ymse

  • Tettare samarbeid med raselaga for sau. Desse bør også i framtida inviterast til leiarmøte HSG.
  • NM i gjetarhund 2018… HSG vil ha stand her der Fylkeslaget presentera Sau og Geit sitt arbeid. Går ut til lokallag og spør om hjelp til og betena standen.

 

 

Karluf Håkull

Sek.