Avlsutvalet for sau 2024

Namn:

Utnevnt år:

Til og med:

Tore Atle Sørheim - leiar for 2024

2023

2025

Nils Inge Hitland

2024

2026

Mons Kjetil Vevle

2022

2024

  1. vara Ingunn H. Teigland

2024

2024

 

 

Gjetarhundutvalet for 2024

Namn:

Utnevnt år:

Til og med:

Audun Seilen - leiar for 2024

2023

2025

Stein Birger Dalland

2023

2025

Jan Tore Veland 

2022

2024

Job Normann Nedrebø

2023

2024

1. vara Sidsel Neteland Linga

2. vara Odd Midtbø

2024

2024

2024

2024