I hanndyrloven står følgjande. OSG vil oppmode alle å følgje desse retningslinjene. 

Heile loven kan lesast HER.

 

§ 1. Det er forbode å sleppa verar og geitebukkar som er fødde før 15 april same året, på beite

a) i sambeiteområde i utmark eller innmark,
b) saman med sauer eller geiter som andre eig, i anna beiteområde eller
c) der tilhøva er slik at dei lett kan koma saman med sauer eller geiter som andre eig.

Vidare er det forbode å la verar og geitebukkar som er fødde seinare enn fastsett i første stykket eller i vedtekt etter § 4, gå på slikt beite lengre enn til 1 oktober.

Forboda gjeld ikkje beite på særskilt område der verar og bukkar blir haldne for seg, såframt området er forsvarleg inngjerda eller dyra er under forsvarleg tilsyn.