Møtet er på Grønskaret torsdag 8. november kl. 19.30.

Tema fo kvelden: "50 søyer gjev meir inntekt på minimum 10 000 kroner ved bruk av avkomstgranska vér."

For meir info, sjå: http://www.nsg.no/nyheter-aktuelt/avlsutvalet-for-sau-i-hordaland-inviterer-til-moeteserie-article3086-1019.html

 

Velkomne skal de vera! :)


201050549

GARD HOVE      Oppdretter: Nils Inge Hitland, Ring 154 Strilaverringen,  avd. Bergen/Osterøy  Hove

Stamtavle Far: 200755193 Lars Eggum                                                                                   

              Farfar: 200275503 Lars

                  Mor: 80016

            Morfar: 200555911 Sak Eggum

Kåring 2012

                Kropp: 9

                Bein:    9

                Ullkvalitet: 9

                Ullmengde: 9

Dato: 27.09.2012

                O-indeks:   152

                Slaktevekt: 133

                Kjøttfylde: 140

                Fettmengde: 130

                Morsevne vår: 145

                Morsevne sl.: 131

                Lammetall: 127

 

Bilete henta frå seminkatalogen (URL: http://www.semin.nsg.no/files/katalog_ver/NSG_seminkatalog_sau_2012.pdf)