Innkalling til årsmøte i Sotra Sau og Geit 2020

Laurdag 15. Februar kl. 17.00 i Steffi Støvo

 

Saksliste:

 1. Opning v/Leiar
 2. Godkjenning av Innkalling
 3. Val av skrivar
 4. Val av 2 personar til og skrive under protokoll
 5. Årsmelding
 6. Rekneskap
 7. Val

 

 1. Styret

Desse Har vore i styret i år:

Leiar: Andreas Vorland (på val, 1 år)

Nestleiar: Gisle Hop Fjæreide (ikkje på val)

Medlem: Dorothea Helen Halvorsen (på val, 2 år)

Medlem: Ronny Fjeldstad (ikkje på val)

Medlem: Dag Sigve Arefjord (på val, 2 år)

Kasserer: Evelyn Sommar (etter avtale med styret)

 

 1. Varafolk til styret

1 vara Stein Rune Fjeldstad (på val, 1 år)

2 vara Synnøve Malkenes (på val, 1 år)

3 vara Nils Petter Lillebø (på val, 1 år)

 

Ettersynsnemd

Nils Asbjørn Bildøy (på val, 1 år)

Marton Morland (på val, 1 år)

 

 

Valnemnd 2019

Leiar: Asbjørn Tautra

Medlem: Terje Strandtun

Varamedlem: Sturle Minde

 

Val av utsending til årsmøte HSG:

 

 1. Godgjersle til styret

Leiar: 3000,-

Kasserar: 2300,-

Medlem: 200,-

Totalt 6100,-

 

 1. Årsplan for laget

 

Saker ein vil ha opp på årsmøte må vere styret i hende 10. Februar

 

Velkommen.

 

Vaksinering: hugs å tinga vaksinering hos Veterinær Wetteland, Vaksinering ca. 14 daga før lamming.

 

Styret.