Fjøsmøte Øygarden Sau og Geit

Onsdag 7. Februar kl. 19.30 på Ulveseth Tunet Aktivitetsgard, Nordre Nesvegen 28, 5357 Fjell

Øygarden Sau og Geit inviterer til ope fjøsmøte saman med Fatland med tema Haldvurdering, Klaustell og Fôring.

Me får med oss Solveig Horve Bergsholm frå Fatland og Kjell Åge Thorsen frå Rogaland Sau og Geit

Me tar for oss haldvurdering i praksis, demonstrasjon av klauskjering før me får meir informasjon om fôring av sau i drektigheit og lammingsfase. Me prøver og sette av tid til spørsmål.